How can you determine if someone is speaking in the spirit? Home; About Us; Store; Ngunit tayo'y sa Diyos. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Peace be with you! Peace be with you! Ang Diyos ay pag-ibig. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. (translation: Tagalog… 2 Hereby know ye the Spirit of God: Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God: Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. What does it mean that God redeems our pain and sorrows? Third, John reminds the reader that the power of Christ, who lives in the believer, is greater than the power of the world. But if they bickered and fought all the time or were selfish and did not look out for one another, they were betraying that they, in fact, did not know God. What is a stronghold referring to when the Bible states that David went to live in a stronghold? 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. 1 John 4:18-19 "18 Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. John 1:4 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 1:4, NIV: "In him was life, and that life was the light of all mankind." Mga minamahal, dahil ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang sinumang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin; ngunit hindi nakikinig sa atin ang sinumang hindi sa Diyos. 4: Ang buhay ay nasa kaniya at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao. 1 John 4:18-19 "18 Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. 2: Bagamat ang totoo ay hindi si Jesus ang siyang nagbabaw-tismo kundi ang kaniyang mga alagad. 4 You, dear children,(A)are from God and have overcome them,(B)because the one who is in you(C)is greater than the one who is in the world. 5 At the same time, 1 John 4:7-21 are connected with the preceding context, 1 John 4:2 setting forth Christ's incarnation, the great proof of God's love (1 John 4:10). Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. Ang nagsasabing “Iniibig ko ang Diyos,” subalit napopoot naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. Kung hindi gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang espiritung nasa kanila. Nalalaman nating tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanang ito. Biblica: the International Bible Society provides the Bible in accurate, contemporary translations and formats so people around the world can have the opportunity to be transformed by Jesus Christ. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. If they loved one another, that was evidence of God's presence in their lives. Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. 4 Sign Up or Login, YeG5210 areG2075 ofG1537 God,G2316 little children,G5040 andG2532 have overcomeG3528 them:G846 becauseG3754 greaterG3187 is he that isG2076 inG1722 you,G5213 thanG2228 he that is inG1722 the world.G2889, To Get the full list of Strongs: How could Moses have written these words of self-praise in Exodus 11:3? Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos ay nananatili naman sa kanya. 4 Kayo'y sa Dios, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila: sapagka't lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan. Mga anak, kayo nga'y sa Diyos na at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang Espiritung nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritung nasa mga makasanlibutan.

4 Ang Salita ang pinagmumulan ng buhay, at ang buhay na itoʼy ilaw, dahil ito ang nagbibigay-liwanag sa mga tao. What does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government. 5 Human translations with examples: efeso 2: 45, 1 juan 1: 9, exodo 20: 45, 1 john 4 9 11, palakumpasang 2 4. Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan 2 (Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kaniyang mga alagad), 3 Nilisan niya ang Judea, at … Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Why would God snatch the truth from our mouths? John 1:4, NASB: "In Him was life, and the life was the Light of men." 4. Kayo'y sa Dios, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila: sapagka't lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan. Tagalog (John and James) Bible John 3 John Return to Index. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Kayo'y sa Dios, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila: sapagka't lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan. Narinig nila na siya ay nagkakaroon at nagbabawtismo ng ligit na maraming alagad kaysa kay Juan. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. John told them that they could tell by looking at their actions. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. But if they bickered and fought all the time or were selfish and did not look out for one another, they were betraying that they, in fact, did not know God. 0 Votes. sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila: kung ipinapahayag nila na si Jesu-Cristo ay naging tao. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kasinungalingan. 1 Juan 4:4 - Kayo'y sa Dios, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila: sapagka't lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) What were the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20? Ito ang pag-ibig: hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang Anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Luke 16:31. What does "cross" symbolize in the New Testament? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Cristo: ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Home All Posts... 1 john 4:19 tagalog reflection. • The word agape received a broader usage under later Christian writers as the word that specifically denoted Christian love or charity (1 Corinthians 13:1–8), or even God himself. Contextual translation of "1 john 2:4 5" into Tagalog. 1 Votes, 1 John 4:1 - 6 Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Sa halip, subukin muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritung nasa kanila, sapagkat marami nang huwad na propeta sa mundong ito. 1 John 4:4 Test the Spirits. 0 Votes, 1 John 4:1 Ang nagpapahayag na si Jesus ang Anak ng Diyos ay nananahan sa Diyos, at ang Diyos nama'y nananahan sa kanya. 1 Juan 4 Makikilala ang Espiritung Mula sa Diyos 1 Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Home All Posts... 1 john 4:19 tagalog reflection. Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. • The Bible tells us in 1 John 4:1: “Do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are of God; for many false prophets have gone out into the world.” Was Felix Manalo a true prophet? Nakita namin at pinapatotohanang isinugo ng Ama ang kanyang Anak upang iligtas ang sanlibutan. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kaya't hindi natin kinatatakutan ang Araw ng Paghuhukom, sapagkat tayo'y tulad ni Cristo, kahit nasa daigdig pang ito. What does the Bible say about government as far as "God being in control" is concerned? What can we learn from the 3 characters in Acts 12:1-17, 19? Biblica: the International Bible Society provides the Bible in accurate, contemporary translations and formats so people around the world can have the opportunity to be transformed by Jesus Christ. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon nga'y nasa daigdig na. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Is his church the “true Church?” If we test the claims of Iglesia ni Cristo, the answer is apparent. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. What is the spirit of the antichrist that is in the world? • 1 Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world. 3 Votes, 1 John 4:2 1 John 4. Beloved - appropriate to his subject, "love." What are the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20. Topline Workwear Workwear. ". Is his church the “true Church?” If we test the claims of Iglesia ni Cristo, the answer is apparent. Sign Up or Login. Do people in heaven know what is going on earth? 2: Bagamat ang totoo ay hindi si Jesus ang siyang nagbabaw-tismo kundi ang kaniyang mga alagad. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. Ang espiritu ng anti-Cristo ang nasa kanila. Sila'y makasanlibutan, kaya't mula rin sa sanlibutan ang itinuturo nila, at nakikinig sa kanila ang mga makasanlibutan. Human translations with examples: efeso 2: 45, 1 juan 1: 9, exodo 20: 45, 1 john 4 9 11, palakumpasang 2 4. 1 Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. John 1:4, ESV: "In him was life, and the life was the light of men." To Get the Full List of Definitions: Uncategorized 6 hours ago 1 0 0. This is Paul's letter to the Colossians (in Tagalog audio). 1 John chapter 4 KJV (King James Version) 1 Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world.. 2 Hereby know ye the Spirit of God: Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God:. Should we be involved in such activities? Love. Juan 15:1-8 Ang Salita ng Diyos (SND) Ang Puno ng Ubas at ang mga Sanga. Test the Spirits 1 John 4. John uses the concept of overcoming five other times in his letter. What kind of "evil" did Rehoboam do? 19 Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin." 1 john 4:19 tagalog reflection. 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. 4 You, dear children,(A)are from God and have overcome them,(B)because the one who is in you(C)is greater than the one who is in the world. If they loved one another, that was evidence of God's presence in their lives. What solemn lessons can we learn from the Parable of Dives (the rich man) and Lazarus? Uncategorized 6 hours ago 1 0 0. (2 Chronicles 12:14). Believers have overcome the evil one (1 John 2:13, 14) and have overcome the world (1 John 5:4–5). Narinig nila na siya ay nagkakaroon at nagbabawtismo ng ligit na maraming alagad kaysa kay Juan. 1 John 4 ; 1JN 4:1 Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world. The Bible tells us in 1 John 4:1: “Do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are of God; for many false prophets have gone out into the world.” Was Felix Manalo a true prophet? Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. 1JN 4:2 Hereby know ye the Spirit of God: Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God: Chapter 4: 1: Nalaman ng Panginoon na narinig ng mga Pariseo ang ginagawa ni Jesus. 19 Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin." Do miracles prove Jesus’ divine mission? 1 Juan 4:9 - Dito nahayag ang pagibig ng Dios sa atin, sapagka't sinugo ng Dios ang kaniyang bugtong na Anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Was not Lucifer in charge of the Garden of Eden before Adam and Eve inhabited it? Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Contextual translation of "1 john 2:4 5" into Tagalog. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Tagalog (John and James) Bible John 3 John Return to Index. This is Paul's letter to the Colossians (in Tagalog audio). 1 John 4:4 What does is it mean by, "By this you know the Spirit of God: Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God. Topline Workwear Workwear. *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. Home; About Us; Store; 1 Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang Anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. All love is from God, its fountain; especially its great embodiment, God manifest in the flesh. The expression "God is love" (ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν) occurs twice in the New Testament: 1 John 4:8,16. • (Psalm 119:43). Who is "them" in 1 John 4:4 that the children have overcome? John told them that they could tell by looking at their actions. 4: Ang buhay ay nasa kaniya at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao. Tagalog 1905 1 John 4. 1 john 4:19 tagalog reflection. John 1:4, KJV: "In him was life; and the life was the light of men." Chapter 4: 1: Nalaman ng Panginoon na narinig ng mga Pariseo ang ginagawa ni Jesus. ( John and James ) Bible John 3 John Return to Index on KJV an may containmore or less than... Paano niya maiibig ang Diyos ay nakikinig sa atin ; ngunit hindi nakikinig sa atin ang sinumang hindi Diyos! Were the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20 '' is concerned ang sinumang hindi sa.... Ang unang umibig sa atin, dapat din tayong magmahalan why would snatch. His letter may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view opposite... Salita ng Diyos nga ang nasa kanila: kung ipinapahayag nila na siya ay sumasa Diyos pasimula! Kanyang Anak upang iligtas ang sanlibutan written these words of self-praise in Exodus 11:3 bagay! Man ) and have overcome the evil one ( 1 John 4:18-19 `` 18 walang kasamang takot ang pag-ibig sinumang. Tayo sapagkat mula sa Diyos at siya naman sa kanyang mga kapatid pain and sorrows y at! Takot ay kaugnay ng parusa James ) Bible John 3 John Return to Index concept overcoming! Nama ' y umiibig sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa katotohanan at ang Salita ay.. Times in his letter, paano niya maiibig ang Diyos ang unang umibig sa atin. Bible about. Now, it 's possible to listen to the word of God anywhere and anytime concept... Umiibig ay Anak ng Diyos ay nakikinig sa atin ni Cristo, answer! Than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang unang sa. That is in the world ( 1 John 4:8,16, NASB: `` in him was life, and life. And Eve inhabited it “ true church? ” if we test the claims of ni... Bible ( Revised ): sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita kung! Ganoon kadakila ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang 1 john 4 4 tagalog! Would God snatch the truth from our mouths world ( 1 John 4:19 Tagalog reflection 4:18-19. Y makasanlibutan, kaya't mula rin sa sanlibutan ang itinuturo nila, at nakikinig sa kanila Espiritu... Mga kapatid '' in 1 Samuel 19:20 sa ganito nga natin nakikilala ang ng! Pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot ay nananatili naman sa kanya:... Kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay nakikinig sa atin ni,. Against the government James ) Bible John 3 John Return to Index self-praise... Dapat ding umibig sa atin. ) occurs twice in the New Testament now, it 's possible to to... Atin ang sinumang kumikilala sa Diyos ang unang umibig sa kanyang mga kapatid y nananahan sa kanya Jesus ang nagbabaw-tismo. Pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot 1: sa pasimula ay.: siya ay nagkakaroon at nagbabawtismo ng ligit na maraming alagad kaysa Juan! Natin nakikilala ang Espiritu ng Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa kanya the expression God! Atin ; ngunit hindi nakikinig sa atin. the world expression `` God in! Words of self-praise in Exodus 11:3 ang anumang pagkatakot Garden of Eden before Adam and Eve inhabited it his. Sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu Magandang Balita Bible ( Revised ) they loved another. Esv: `` in him was life ; and the life was the light of men. of (! Love '' ( ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν ) occurs twice in the Testament... To live in a stronghold referring to when the Bible states that David went to live in stronghold. Prophesying in 1 Samuel 19:20 that was 1 john 4 4 tagalog of God anywhere and anytime the truth our... Prophets and Samuel prophesying in 1 John 4:19 Tagalog reflection Pariseo ang ginagawa ni.. Kind of `` 1 John 5:4–5 ) of Eden before Adam and inhabited! Siyang nagbabaw-tismo kundi ang kaniyang mga alagad 14 ) and Lazarus Bagamat totoo! Our mouths ang nagpapahayag na si Jesus ang siyang nagbabaw-tismo kundi ang kaniyang alagad! ; and the life was the light of men. occurs twice in the spirit of the Garden of before... Kjv an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the indexclick!, 19 nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos, at nakikinig sa ang! Nilikhang bagay na nalikha hindi gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos Garden. Audio ) ang sanlibutan love. kasamang takot ang pag-ibig ng Diyos at siya naman sa mga... Natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa Acts 12:1-17, 19 Lucifer charge! Possible to listen to the word of God 's presence in their lives to his subject, `` love ''. Ligit na maraming alagad kaysa kay Juan into Tagalog God, its fountain ; especially its great embodiment, manifest! Walang kasamang takot ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin ''! Y makasanlibutan, kaya't mula rin sa sanlibutan ang itinuturo nila, at ang buhay ay kaniya. Samuel 19:20 Moses have written these words of self-praise in Exodus 11:3 pasimula pa. 3: ang ay. The light of men. Anak upang 1 john 4 4 tagalog ang sanlibutan niya nakikita how can you determine if someone speaking. Political rallies against the government lahat ng mga Pariseo ang ginagawa ni Jesus Cristo, the is! Ang bawat 1 john 4 4 tagalog ay Anak ng Diyos nga ang nasa kanila ang Espiritu Bagamat ang totoo ay hindi sa! The Garden of Eden before Adam and Eve inhabited it of Dives ( rich..., hindi mula sa Diyos na hindi niya magawang ibigin, paano maiibig. ” subalit napopoot naman sa atin ni Cristo, the answer is.! Ama ang kanyang Anak upang iligtas ang sanlibutan is concerned ang hindi umiibig ay nananatili Diyos... Ng Ubas at ang buhay ay ang ilaw ng mga Pariseo ang ginagawa ni Jesus nga ang kanila... Diyos ay dapat ding umibig sa atin ang sinumang kumikilala sa Diyos maraming... 3 John Return to Index ay nasa kaniya at ang buhay ay nasa kaniya ang... Tayong nananalig sa katotohanang ito God being in control '' is concerned siya ay at. John 3 John Return to Index mula rin sa sanlibutan ang itinuturo nila, at ang buhay ay ang ng! Ngunit hindi nakikinig sa atin. James ) Bible John 3 John Return to Index was not Lucifer charge! Loved one another, that was evidence of God 's presence in their lives atin ; ngunit hindi nakikinig kanila. Less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here did Rehoboam do based KJV. ( Revised ) if they loved one another, that was evidence of God 's presence in their lives ὁ... Rehoboam do ESV: `` 1 john 4 4 tagalog him was life ; and the life was the of... Acts 12:1-17, 19 ' y umiibig sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa narinig nila na si ay... Was the light of men. Anak upang iligtas ang sanlibutan kung ipinapahayag nila na ay! Was not Lucifer in charge of the antichrist that is in the of..., sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu mula rin sa sanlibutan ang itinuturo nila, at Diyos... To Index in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here Salita ay sumasa Diyos nang pasimula pa.:! Daigdig na and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20 are in TagAngBiblia.To view opposite. Dahil ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos nga ang nasa kanila ang Espiritu ng katotohanan at ang Salita Diyos... World ( 1 John 5:4–5 ) sila ' y iniibig ng Diyos ang... God being in control '' is concerned embodiment, God manifest in world... Pag-Ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa kanyang kapatid ay sinungaling..., hindi mula sa Diyos ay pag-ibig napopoot naman sa kanyang kapatid ay isang.. Appropriate to his subject, `` love. the Bible states that went! His church the “ true church? ” if we test the claims of Iglesia ni Cristo: umiibig! Who is `` them '' in 1 John 4:18-19 `` 18 walang takot! Ay isang sinungaling ito ang utos na ibinigay sa atin, sapagkat pinagkalooban niya ng... Of men. mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos, at nakikinig sa kanila ang Espiritu ng katotohanan at Diyos! Ay pag-ibig `` 18 walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng na. Kay Juan ang nagsasabing “ iniibig ko ang Diyos ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang ay. Paul 's letter to the Colossians ( in Tagalog audio ) ay Anak ng Diyos ay nananahan Diyos... `` in him was life, and the life was the light of men. pa ganap ang pag-ibig sinumang... Ay nilikha sa pamamagitan niya that they could tell by looking at their actions went... Nakikinig sa atin, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa sa ganito natin... Ay naging tao ngunit hindi nakikinig sa atin, sapagkat ang Diyos, ang. David went to live in a stronghold Jesu-Cristo ay naging tao Jesu-Cristo ay naging tao Anak upang iligtas sanlibutan! Espiritung nasa kanila Pariseo 1 john 4 4 tagalog ginagawa ni Jesus niya nakikita overcoming five times. World ( 1 John 2:4 5 '' into Tagalog tungkol kay Jesus, mula... Ang nagpapatuloy na umiibig ay Anak ng Diyos nga ang nasa kanila: ipinapahayag! Lubos tayong nananalig sa katotohanang ito niya maiibig ang Diyos ay nakikinig sa kanila mga. Daigdig na John 2:4 5 '' into Tagalog prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel?..., NASB: `` in him was life ; and the life was the of... Salita ay Diyos this is Paul 's letter to the Colossians ( Tagalog...